Štampana izdanja

Sudsko-advokatski rokovnik za 2019.

Kao i godinama unazad, Izdavačko društvo ING-PRO d.o.o. izdaje Sudsko-advokatski rokovnik
Publikacija je prepoznatljivog i opšteprihvaćenog stila, u modernoj boji, visokog kvaliteta dvobojne štampe i izrade. Format rokovnika je: Sudsko-advokatski B5 – 17,5 cm x 24 cm,
Prateći Dodatak u elektronskoj formi na CD-u (u posebnoj futroli na unutrašnjoj strani korice) u skladu je sa savremenim informatičkim zahtevima, ali i željama naših dugogodišnjih korisnika. Pretragom po adresarima u PDF formatu pojednostavljeno je korišćenje i olakšana pretraga više stotine adresa i brojeva telefona, a u dodatne pogodnosti svakako spada i mogućnost čuvanja podataka s CD-a na računaru i štampanje potrebnih podataka.
Rokovnik izlazi na povećanom broju strana jer sadrži produženi sedmični sistem zaključno sa prvom nedeljom aprila 2020. godine (zbog zakazivanja ročišta više meseci unapred i u narednoj godini).

Rokovnik sadrži:

 • Mesečni sistem,
 • Sedmični sistem (s državnim praznicima),
 • Evidenciju rešenih predmeta po mesecima i finansije,
 • Sudske takse, advokatsku, javnobeležničku i javnoizvršilačku tarifu,
 • Dodatne priloge: Važni datumi, Pravoslavni kalendar za 2019, Važni telefoni, Ambasade, Srbija i Crna Gora u kilometrima, Merne jedinice, Telefonski imenik.

Elektronski dodatak (na CD-u) sadrži:

izbor prečišćenih tekstova zakona

 • adresare sudova, javnih tužilaštava,
 • Adresar arbitara i miritelja u postupku mirnog rešavanja radnih sporova,
 • Adresar izvršitelja,
 • Adresar sudskih veštaka,
 • Adresar javnih beležnika,
 • Adresar sudskih prevodilaca i tumača,
 • Adresar advokata po advokatskim komorama.