Uslovi korišćenja

  • Opštim uslovima korišćenja pretplatnik se upoznaje s pravilima i načinom korišćenja elektronskog izdanja Propisinet.me i mora ih, da bi se registrovao i koristio ih, u potpunosti prihvatiti.
  • Pretplatnički odnos zasniva se zaključenjem ugovora ili narudžbenice gde se pretplatnik opredeljuje za odgovarajući broj izdanja, na period od 12 meseci. Time stiče pravo na registraciju i aktiviranje, o čemu će biti odmah obavešten imejlom.
  • Da bi se registrovao pretplatnik je dužan da samostalno unese tačne podatake o privrednom društvu ili ustanovi kao i da kreira korisnički nalog (korisničko ime i šifru).
  • Za ulaz, odnosno korišćenje Propisinet.me-a, pretplatnik mora da unese korisničko ime i lozinku koje je kreirao prilikom registracije.
  • ING-PRO d.o.o. isključivo je odgovoran za rad sopstvenog servera na kojem se nalazi Propisi.net i ne preuzima nikakvu odgovornost za funkcionisanje internet konekcije na infrastrukturi pretplatnika.
  • Uputstvo o korišćenju Propisinet.me-a nalazi se u elektronskom obliku u samom izdanju, kao i na početnoj strani u delu – Korisnički servis/Uputstvo za korišćenje.
  • Tehnički preduslovi za rad dati su u elektronskom obliku i nalaze se na početnoj strani ovog sajta, u delu – Korisnički servis/Tehnička specifikacija.
  • Propisi.net zaštićen je Zakonom o autorskom i srodnim pravima. Svako neovlašćeno korišćenje, umnožavanje i distribucija ovog elektronskog izdanja ili bilo kojeg njegovog dela, krivično je delo i podleže krivičnom gonjenju.
  • Komunikacija između ING-PRO d.o.o. i pretplatnika odvija kontaktiranjem na stranici KONTAKT ili na telefone: 020/860-680; tel./faks: 020/860-701 Mob.: 069/028-831, 067/259-020